އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ 3ވަނަ ބުރުގައި ޓޮޓްނަމްގެ އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެ

ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ނާކާމިޔާބީ އަސަރު ނިއުގެ އޭއެފްސީ މެޗަށް ނުކުރާނެ - ކެޕްޓަން އިމްރާން

ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ 2 މެޗް ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ރާއްޖޭއަށް ލިބިއްޖެ - ސުޒޭން

އެވަޓަން އަތުން ބަލިވެ ލީގްގެ ހަވަނަ މަޤާމަށް ޗެލްސީ ސޮއްސާލައިފި

އާސެނަލްއަށް ޕްރިމިއަރ ލީގް ކާމިޔާބުކުރެވިދާނެ: މެސުޓް އޮޒިލް

ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހަވީރުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގަދަ ފަސްކުޅުންތެރިން ޢިއުލާންކޮށްފި

ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ނަދާލްއާ ގެސްކުއެޓް ދަތުރުކޮށްފި

ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ މެޗް ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާ ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި