ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ނަދާލްއާ ގެސްކުއެޓް ދަތުރުކޮށްފި

ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ މެޗް ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާ ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އިންޑިޔާ ޓީމްގެ ސްކޮޑް އިޢުލާންކޮށްފި

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ދެވަނަ މަޤާމަށް ލިވަރޕޫލް ޖެހިލައިފި

ސެމީގައި ބައްދަލުކުރާނެ ޓީމެއް ނުބަލާ ބޭނުންވަނީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ- އުރުބާނީ

ސެރީއޭގައި ޔުވެންޓާސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި.

ބަޔާން މިޔުނިކްއާ، ބަޔާރ ލެވަކޫސަންގެ އިތުރުން ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑްވެސް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޒާދު ވަކިކޮށް ޔާމީން ގައުމީ ޓީމްއިން ބާކީކޮށްފި

ޕާކިސްތާންއާ ބަންގްލަދޭޝް ޓީމް ނޭޕާލްގައި ކޭމްޕް ކޮށްފި