ނ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން މާފަރު ހޯދައިފި

ވޮލީ ގައުމީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތަށް މިއަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ.

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ލިބޭ ފައިސާ ފަސް ޖަމިއްޔާއަކަށް

ޤަތަރުގައި ވަރލްޑްކަޕް ބޭއްވުމަށް ހަފްތާއަކު 500މިލިއަން ޑޮލަރު

ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގެ އަންހެންބައިގެ ފައިނަލަށް އިމިގްރޭޝަން

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗް ޓީރެކްސްއަށް

ވެލެންސިޔާގެ އެކަޑަމީގައި ދެ އެލީޓް ގްރޫޕް

ރިވާލްޑޯގެ ދަރިފުޅު ރިވާލްޑީނިއޯ ޔޫރަޕްގެ ކްލަބަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ސުއަރޭޒްއަށް ރަތްކާޑް، ބާސާއަށް ފައިނަލް