ނިއުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެކުލަވާލާ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

އެތްލެޓިކޯ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ރެއާލް މެޑްރިޑަކަށް ނުނެގުނު

ޕޮޕޯވް ހަވާލްވާ އޮމާންގެ ޓީމަށް ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން ގެންދަން ބޭމުންވޭ - ޕޮޕޯވް

ހަވީރުން ހޮވާ އެފްއޭކަޕްގެ ގަދަ 5ހެއް އިޢުލާންކޮށްފި

ލީގްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީއަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ފެލިދޫއިން އާކޮށްފި

ފަލްކާއޯ ކޮލަމްބިއާގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

މޮޅުވެ, ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް- ސަމްޕޯލީ

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ފްރާންސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވާލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާރޖެންޓީނާގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި