ނިއު ބަލިކޮށް، އޭއެފްސީކަޕް ސެމީފައިނަލްގެ ފުރުޞަތު ޗެމްޕިއަން ކުވެއިތު އެފްސީން ބޮޑުކޮށްފި

ރައީސް އަޕަރ ނޯތު ފުޓްސެލް މުބާރާތް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވައިފި

ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ނޯވެކް ޖޮކޮވިޗް ޖާގަ ހޯދައިފި

ބެކަމް ގެލެކްސީއާއެކު ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ބަޔާން މިޔުނިކް މޮޅުވިޔަ ނުދީ ފްރެއިބާރގްއިން ހިފަހައްޓައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އާސެނަލް ޖާގަ ހޯދައިފި

ހުރަވީ އިނިވޭޓިވް ފޮ ޔޫތް ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ދެވަނަ ބުރަށް

ޒީޝާން ރަޙްމާންއަށް ޕާކިސްތާނު ޓީމްއަށް ކުޅެވޭ ގޮތްވެއްޖެ

މިއީ ނޭޕާލްގެ ފަހަރުކަމަށް ނެޕާލް ކޯޗް ޖެކް ސްޓެފަނޮވްސްކީ ބުނެފި