އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގް ރައީސް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ބަލަން ހިލޭ ވަދެވޭނެ-

މެސީގެ 400ވަނަ ލަނޑާއިއެކު ރޭގެ މެޗް ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގާތަށް ބަޔާން މިޔުނިކުން ޖެހިލައިފި

ގްރީޒްމަންގެ 2 ގޯލާއިއެކު އެތްލެޓިކޯ ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލުން އާސެނަލް ޖާގަ ހޯދައިފި

އަޝްފާޤްގެ 2 ގޯލާއިކު ޕީޑީއާރުއެމް ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ، ޗައިނާ ގަތަރު އަދި ބޫޓާން،ހޮންކޮންގއާއެކު

މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މާޒިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި