ރިޔާސީ އިންތިހާބު

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ވެއްޓެއް ބިނާކުރާނެ ފަދަ ސިޔާސަތު އެކުލަވާދޭނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

އީޔޫގެ އޮބްޒާވަރ މިޝަންއާއި އިންތިޚާބީ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ މަޤާމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 700 ވަޒީފާ

އައު ސަރުކާރުގެ "ޕްރޯ-މޯލްޑިވްސް" ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަޢުރީފް

ފަސްޓްލޭޑީ އާއި އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީސް ހިންގާނީ ސްޓެލްކޯގެ 5ވަނަ ފަންގިފިލާގައި

ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިޔުން ހަވާލު ކުރާނެ، ރަސްމިއްޔާތެއް ނުބާއްވާނެ: އީސީ

ފެށޭ ހަފްތާގައި އޮފިޝަލުންނަށް އެލަވެންސް ދީ ނިމޭނެ، 18 މިލިއަން ހޭދަވޭ

ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ގާތް ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގެ ވެރިންނަށް ދަޢުވަތު ދޭނެ: އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީސް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48 49