ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވޭ- ހޯމް މިނިސްޓަރ

17 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

3 ޙަރަމަށްކުރާ އުމްރާ ދަތުރު ނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ

3 ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޤްރުއާން މުބާރާތެއް ގ.ދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވަނީ

ހަނދުކޭތައާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިރޭ ފަތިހު ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ

ފިތި ބާރުވެ 717 ހައްޖާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މުސްލިމުން ނިކަމެތިވަނީ ﷲ އަށް ކިޔަމަންގަތުމާ ދުރުހެލިވަމުންދާތީ

1 2 ... 93 94 95 96 97 98 99 ... 105 106