މަނާ ގަޑީގައި ވެހިކަލް ދުއްވައިގެން 61 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ފަރާތުން، ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ސައިފޮދެއް

ހަވީރު 4 ން ރޭގަނޑު 7 ށް ހިނގާފައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް

ޖުމްހޫރީ މައިދާން މަރާމާތަށްފަހު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު

އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމްވި ދެކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

މަސްވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްސަ އެސްއެމްއެސް ސިސްޓަމެއް

ޢީދަކީ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މުނާސަބަތެއް

އެމްއެންޑީއެފުން ޤައުމީ ވީޑިއޯ ލަވަ ސީޑީއެއް ނެރެފި