ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޑީޓެއިލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް މިމަހު އިއުލާންކުރަނީ

ގިރާ ސަރަހައްދަށް ހައްލުކުރެވޭނީ ޝީޓް ޕައިލްތައް އަލުން މަރާމާތު ކޮށްގެން

ކައުންސިލުން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް 1މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާމާނުދީފި

ފުލުހުންގެ 100ދުވަހުގެ ޕްލޭން ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ބުރަ މަސައްކަތުން- ސީޕީ

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ، މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުބާރު ވަނީ ގެއްލިފަ

ވެލިދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މަހަށްނިކުމެ އުޅުނު ބޮއްކުރައެއް ބަންޑުންޖަހާލާ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ޕީޕީއެމަށް

ފުލުހުން ސަތޭކަ ދުވަހުގެ މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލާ އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި