1000 މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމެއް

ރޭ ހައްޔަރުކުރި ބައެއް ދިވެހިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ފިކުރީ ހައްދު ފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލަށް ހދ. އަތޮޅުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން ހޭލުންތެރިކޮށްފި

"ރޯދަ ސާފު"- ހުޅުމާލެ ސާފްކުރުމުގެ ހަރަކާތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ހޯދުމަށް 871 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ކުރީގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ލިބިދޭގޮތަށް ހުށައެޅި ބިލް، ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

މިއަހަރުގެ ފިނި މޫސުމުގައި އެއަރ އިޓަލީ ރާއްޖެއަށް!

މަސީގެ ރައީސް މޮންގޯލިއާގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޤައުމީ މައުރަޒު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި