އެމްޑީޕީން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަށް ޚާރިޖީވަޒީރު ރައްދުދެއްވައިފި.

އާސަނދައިން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޚަރަދުތަކަށް މިއަހަރު ކަނޑައެޅި މިންވަރުން 16% ބޭނުންކުރެވިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

އެއަރޕޯޓާއެކު ކުޑަހުވަދޫގައި އުފެދޭ 250 ވަޒީފާއަށް ތަމްރީނުކުރަނީ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ އިސްލާމީގޮތުން ރާއްޖެއަށް ފާގަތި އަހަރެއް

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ބާޒާރެއް ބާއްވަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕާފޯމެންސް އެވޯޑް ދީފި

އުތުރުގައި ޤާއިމްކުރާ އެމްއެންޔޫގެ 2ވަނަ ކެމްޕަސް ކެނދިކުޅުދޫގައި

ގަމުގައި އަޅާ އެއަރޕޯޓް ހޮޓާ ޑިސެމްބަރ މަހު ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލަނީ