ފުލުހުންގެ 100ދުވަހުގެ ޕްލޭން ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ބުރަ މަސައްކަތުން- ސީޕީ

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ، މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުބާރު ވަނީ ގެއްލިފަ

ވެލިދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މަހަށްނިކުމެ އުޅުނު ބޮއްކުރައެއް ބަންޑުންޖަހާލާ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ޕީޕީއެމަށް

ފުލުހުން ސަތޭކަ ދުވަހުގެ މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލާ އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ސްރީލަންކާއާއި ބޫޓާން މިއަދު ބައްދަލުކުރި މެޗު ސްރީލަންކާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މުއްރަތު ދަށު ކޯޓަށް ދިން ބަޔާންތަށް ހައިކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

އަމާން މުޖުތަމައެއް ގާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް