އެސް.ޓީ.އޯ އާއި ހަވާލުކުރި 53 އެންބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އެމްއާރުއައި ސެންޓަރ ނޮވެންބަރ 11 ގައި ހުޅުވަނީ

ފްލެބޮޓޮމީ ޓްރިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފޮޓޯތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

"ނޭޝަނަލް ނިއުޓްރިޝަން ކޮންފަރެންސް" ފަށައިފި

ލޭ ނެގުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކާށިދޫ، ގާފަރުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮަށް ބްލަޑްކޭންޕެއް ފަށައިފި

ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

1 2 ... 343 344 345 346 347 348 349 ... 363 364