މިޝްކާގެ މަރު: ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅިނަމަ ހިނގުން ނާދިރު ކަމެއް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވް ޢަދަދު އަނެއްކާވެސް 200އިން މައްޗަށް

ކޯވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 68 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: 181،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 218 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުން އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސަރވިސަސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޖުމްލަ 241 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، މާލޭގެ އަދަދު 100އިން ދަށަށް

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 314 315