މިއަދުވެސް 600އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 172 މީހުން ރާއްޖެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

2400 އަށްވުރެ ގިނަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ކޯވިޑް މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ

މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކާފިއު ގަޑި އިރުއޮއްސި 6:00އިން ފަތިހު4:00އަށް

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަނީ

ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ދައުރު، ކޯވިޑުގެ އަދަދުތަކުން

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: އިތުރު 600އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 187 މީހުން

އެސްޓްރާ ޒެނެކާ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 314 315