ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: މިއަދު ވެކްސިންޖެހީ 267މީހުން

ކޯވިޑް-19 : މިއީ އަތޮޅުތަކުގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް އެންމެ ގިނަވި ދުވަސްވަރު

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 140 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އަތޮޅުތަކުގެ 12 ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުން މާދަމާ އަލުން ފަށަނީ

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: ފުރަތަމަ ޑޯޒް ނުޖަހާ މީހުންނަށް އަލުން ފުރުޞަތު ދެނީ

ކުޑަހުވަދޫން އިތުރު 13މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފިޔަވަޅުތަށް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިވަގުތު ނެތް - ޓެގް

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: މިއަދު 1،700އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖެހި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 278 279