މުލަކު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރެވުނު ޢިމާރާތް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ގަމު ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާއި، ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ

މާފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 8 އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި "ޕެޓް ސްކޭން" ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދަން ހަވާލުކޮށްފި

ޑިޖިޓަލް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ހިންމަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ޙަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ކީމޯގެ ޚިދުމަތް، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 406 407