ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި "ޕެޓް ސްކޭން" ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދަން ހަވާލުކޮށްފި

ޑިޖިޓަލް ހެލްތު ހަރުދަނާކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ހިންމަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ޙަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ކީމޯގެ ޚިދުމަތް، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގެ ކެޕޭސިޓީ ދެގުނަ އިތުރުކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗްއަށް 22 ޑޮކްޓަރުންނާއި 26 ނަރުހުން ހޯދަނީ

ފެރިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

"އާސްކް އޭޑީކޭ"ގެ މުޅިން އައު ސީޒަނެއް ޓީވީއެމްއަށް

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 410 411