ކޯވިޑް-19 ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާކުރުމުގައި އާއިލާ އާއި ދުރުގައި ދެމަސް

4

ކޯވިޑް-19އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަރޯސާވީ އެޗް.ޕީ.އޭއަށް

ކޯވިޑް-19 : ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 1800އަށްވުރެ މައްޗަށް

އައްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކޮށްފި

ތެލަސީމިއާކުދިންނަށް ލޭ އެޅުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކޯވިޑް-19: ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %94 މީހުންނަށް ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ރަނގަޅަށް އެނގޭ: ސާވޭ

ކޯވިޑް-19 : 18 ޖޫން - އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލިޖެހުނު ދުވަސް

ކޯވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި %84 ކުޑަކުދިން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ހަދާ ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ޕީ.ސި.އާރު މެޝިނާއި، އިތުރު ސާމާނު ގެނެސްފި

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 211 212