"މި ޙާލަތުގައިވެސް ސިއްޙީ އެހެނިހެން ބަލިތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ސާމާލުވޭ"

ކޯވިޑް-19 : ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން 10،000 ޓެސްޓްކިޓާއި ޕީޕީއީ ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ނާއިބުރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ވާރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގެ 73ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

ކޯވިޑް-19 : ކެނެޑާއިން ރާއްޖެއަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އަންގި ލެއްވުމުން ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވެވޭތަ؟

ރާއްޖެއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވާރލްޑް ހެލްތް އެސެމްބްލީގެ ބްރީފިންގ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 195 196