ކެންސަރު ފަރުވާއަށް 2021 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 116 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޑެންގީ އާއި ރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަނެއްކާވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް މިއަހަރު އަންނާނެ - ނަޞީމް

ތިން ރަށެއްގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުންތައް އަލުން ރިވިއުކުރަނީ

އެޗްޕީއޭގެ ކޯލް ސެންޓަރ 1676ގެ ޚިދުމަތް ދެން ލިބޭނީ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުގެނުވާނެ 3 ޚިދުމަތެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އާސަންދަ ސްކީމްގެ ޚިދުމަތަށް ގެނައި ބަދަލުތައް އުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ 16 ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން އެކި މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދޭ: ނަސީމް

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ކޮންމެ 500 މީހަކަށް ޑޮކްޓަރެއް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 368 369