"އާސްކް އޭޑީކޭ"ގެ ނަމުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ޕީއެސްއެމްއިން

ލާމަރުކަޒީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް، އަހަރު ދެކޮޅު މާލެއަށް ކުރަންޖެހުނު ދަތުރުތަކަށް ލުޔެއް

ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގާއިމްކުރި ހާފްވޭ ހައުސްއިން ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ކޯވިޑްގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައިވެސް 2 މަރު

އާބާދީގެ 14 އިންސައްތަ މީހުން ހަކުރުބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަކުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާ

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަފްސާނީ ބަލީގެ ވެއިޓްލިސްޓު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 386 387