ހޯރަފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު، އައު ޢިމާރާތާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާވުން

ގަމު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާއި ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

4 ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކްސްރޭ މެޝިނެއް ޤާއިމުކޮށް، ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ޚާއްސަ ވަރޑެއް

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ލެޕްރޯސްކޮޕިކް ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރޮސްތެޓިކް އަދި އޯތޮޓިކް މެނުފެކްޗަރިންގ ލެބޯޓްރީއެއް ހުޅުވައިފި

ޑރ.ޢަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލްގައި ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ސަރޖަރީގެ ދެވަނަ ބުރެއް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 410 411