ކޯވިޑް-19 : އަނެއްކާވެސް އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: މިއަދު 1،366 މީހުން ވެކްސިން ޖެހި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 142 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް

ޕަބްލިކް ހެލްތު ހިންގުމަށް ވަކި މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަނީ

"އުފަންވާއިރު ވިންދު ހުއްޓަސް ދިރިހުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް"

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: މިއަދު ވެކްސިންޖެހީ 1،775 މީހުން

ބޮޑު ތިލަދުންމަތިން އެމްއާރުއައި ހަދަން މާލެ ދިއުން ނިމުމަކަށް

ބޮޑުފުޅަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީ

އިތުރު 2 ވެކްސިންއެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 278 279