ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 224 މީހުން

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީ ކުރިއަށްއޮތް 3 ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ - މަބްރޫކް

ވައިރަހުގެ 6 ވައްތަރެއް ރާއްޖޭގައި، ބައެއް ވައްތަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

އަދަދުތައް ދަށަށް، މިއަދު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 224 މީހުން

ނިޔާވި 111 މީހުންގެ ތެރެއިން 68 މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ!

ކޯވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު ސިގެއްލާގައި މަރުވި މީހުންނާއި އެއްވަރު

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 196އަށް

ކޯވިޑް-19 : މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި ޢަދަދު 100އިން ދަށުގައި!

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 314 315