އެމް.އެން.ޔޫއާާއި، އެމް.އައި.ޔޫއަށް ޗާންސެލަރުން ހަމަޖައްސަވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ 3 ޔުނިވަރސިޓީއަކާއެކު މަންދުކޮލެޖުން ސޮއިކޮށްފި

2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް

ލިޔުންތެރިކަމުގެ މަންފާ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަތުން މުހިންމު

މަތީ ތަޢްލީމްގެ ލޯނު އެހީގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް

ޑެންގީ ފެތުރެމުންދާތީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

208 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދީފި

ޔުނިވާސިޓީން އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

1 2 ... 246 247 248 249 250 251 252 ... 258 259