ރ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރައްވަނީ

އައްޑޫގައި ވާ އެމްއެންޔޫގެ ބިން ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރަނީ

ކަލާފާނު ސުކޫލުގެ ކިޔެވުން މިއަދާއި މާދަމާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ބަސް އާލާކުރުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަލުން އިއުލާން ކުރަނީ

ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބާއްވައިފި

ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އިއުލާންކުރީ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް- އޭސީސީ

ހުޅުމާލެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

1 2 ... 176 177 178 179 180 181 182 ... 184 185