ބިގްފިޝްގެ މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް ހިންމަފުށީގައި ހުޅުވައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯކަމަށް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

މޫދަށް ޖައްސާ އިތުރު ބޯޓެއް ޓީއެމްއޭއިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯ ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް މާޗެންޑައިސް ޓްރޭޑް ވަރކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

ޑްރައިޕަރސް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި

ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމަށް ލ.އިސްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނު ދެނީ

އެމް.އައި.ބީގެ އިތުރު %10 ޙިއްސާ ސަރުކާރުން ގަނެފި