މަރިޔަމް ވަފާ

2537 ލިޔުން

އާސަންދަ މުރާޖާކުރުމުން އާންމުން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަވާނެ - ސަރުކާރު

ފެލިވަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ޙަވާލުކުރަނީ

ދަރިފުޅުގެ ކައިވެންޏާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަފާތު ތަޖުރިބާއަށްފަހު ސޯދުބެގެ ހިތް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް

އީވްނިންގ ކެފޭ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާގުޅިގެން އެއް ޢާއިލާއަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން

އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގެއާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދާފައި

އީވްނިންގ ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޙާލުގައި ޖެހުނު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 166 މުވައްޒަފުން ވަގުތީ ހިޔާގައި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކެންސަލް

ވިލިނގިލީ ބަނދަރާއެކު އެރަށުގެ މަސްވެރިންނާއި ކޫއްޑޫއަށް މަސްކިރާ ދޯނިތަކަށްވެސް ލުޔެއް

މެދުރާއްޖޭތެރޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަ، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރައްވާ!

މިސްކިތް މަރާމާތުކުރަން ޓެލެތޯން ބާއްވާތީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ 70 މެގަވޮޓްގެ މަޝްރޫޢު އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި

އަނިޔާވާ ވެލާކަހަނބު ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓްކުރަން ދޫކުރާ ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ހައިވޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސޯލާ ނިޒާމް 15 އަހަރު ވަންދެން ބަލަހައްޓާނީ ތައިލެންޑުގެ އެންސިސްއިން

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށިން 1200 ޓަނުގެ ކުނި ބޭރުކޮށްފި

މިދިޔަ ދެމަހު ޢުމްރާއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ޢަދަދު 4000އިން މައްޗަށް

ފޮއްދޫ މީރުފެން ފަށަލަ ހަލާކުވުމުގެ ކުރިން އެރަށަށް ރައްކާތެރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ނިޡާމް ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 126 127