ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ފައިސާ ނެގޭ ލިމިޓް މާދަމާ ހަމަވާނެ

ސަފީރާ އަވަށް ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ހިޖްރަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަކީ އާދަކާދާގައި ހިމެނޭކަމެއް

ހުސްވި ފެބްރުއަރީ މަހު ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށް

އުރުދުނަށް ހިޖުރަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިންސާނީ އެހީ އިތުރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ތައިލޭންޑުގެ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

އިންޑިޔާގެ އިޤްތިޞާދު 5.2 އިންސައްތަ ކުރި އަރާނޭ

ފިލިޕީންސްގައި ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ހަނަފަސްކަމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ދަނީ މަރުވަމުން

1 2 ... 811 812 813 814 815 816 817 ... 844 845