ޔަމަނުގައި ޙަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން އެސްޓީސީން އެއްބަސްވެއްޖެ

ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކަކީ އިސްރާއީލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން އެމެރިކާއިން މަޝްވަރާކުރަނީ

ދެކުނު ކޮރެޔާގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބެއިޖިންގުގައި ދުވާލަކު އެއް މިލިއަން މީހުން ކޯވިޑަ-19އަށް ތަހުލީލުކުރަނީ

ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދިނުމަށްފަހު ތުރުކީވިލާތުގެ ފައުޖުތައް ޢިރާޤަށް އަރައިފި

އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ޕުޓިން ހުންނެވީ ތައްޔާރަށް

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި އެކަހެރިވުމުގެ އުޞޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީ ހޯދަނީ

ޓްރަންޕުގެ އެއްވުމުގައި މީހުން މަދުވީ މީސްމީޑިޔާ ޙަރަކާތުގެ ސަބަބަކުން ނޫން

ޗައިނާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ފަސްކުރީ މަޝްވަރާތައް ކުރާތީ: ޓްރަންޕް

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 405 406