ޝާހީ ކައިވެނިތަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުނުކުރުމަށް ރާނީ އެލިޒަބެތަށް ގޮވާލައިފި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ޕާސަނަލް ޓުރެއިނަރެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަނީ

ކޯވިޑް-19 ޖެހުމުން ޙާލުދެރަވާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދު އިތުރު

ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަން ނުދޭތީ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

ބްރެންޓަން ޓެރަންޓު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފެން ބޮޑުވުމުގެ ހާދިޘާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ 70އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޣައްޒާގައި އިޢުލާނުކުރި ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު 72 ގަޑިއިރަށް އިތުރުކޮށްފި

ނޮވެމްބަރު މަހު ފްރާންސްގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުން އެކަށީގެންވޭ

ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރުމުގައި ޕާކިސްތާނުން ކާމިޔާބުވެއްޖެ

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 450 451