އެމެރިކާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ޗައިނާ

ތައިލޭންޑުގައި އޮމިކްރޯން ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަނީ

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން އެންމެ ފަހުން އަފްޣާނިސްތާނަށް އެހީތެރިވަނީ

މެލޭޝިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ބޭންކެއް ގޮވައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ފިލިޕީންސަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި 75 މީހުން މަރުވެއްޖެ

2023ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ދިގުދެމިގެންދިޔުން އެކަށީގެންވޭ

ބާރުގަދަ ތޫފާނަކާއެކު ފިލިޕީންސަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

އިންޑިޔާގައި ހަލުވިކަމާއެކު އޮމިކްރޯން ފެތުރެނީ

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 668 669