ތޫފާން ނަލްގޭއަށްފަހު ފިލިޕީންސްގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ފެނުއަޑީގައި

ބަޣުދާދުގައި ގޭސް އުފުލާ ބައުޒަރެއް ގޮވާ، ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގައި ބުރިޖެއް ވެއްޓި 130އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބޮލްސޮނާރޯ ބަލިކުރައްވާ، ލޫލާ ބްރެޒިލްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް

ޔަހޫދީންނާ ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި ފަލަސްޠީނު މީހެއް ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

މޮގަދިޝޫގައި ދިން ކާރު ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100އިން މައްޗަށް

ދެކުނު ކޮރެޔާގައި ނަޞްރާނީންގެ ޢީދެއް ފާހަގަ ކުރި ބަޔަކު ފިތިގެން މަރުވެއްޖެ

ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު 100 އަސީރުން ބަދަލު ކޮށްފި

އީރާނުގެ މަޤުބަރާއަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 815 816