ދުނިޔޭގެ ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެކު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް މާޔޫސްކަން

ޢުދުވާނާ ގުޅިގެން ޣައްޒާގައި ބަނޑަށް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަނީ

ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމު ހުއްޓައިލަން ދުނިޔޭގެ ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ ކާރުޚާނާއަކަށް ޙަމަލާދީފި

އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް އެޑްމިޓު ކޮށްފި

ރަޝިޔާގެ ނަޒަރު އެފްރިކާއަށް، ފުރަތަމަ ފައުޖު ބުކީނާ ފާސޯއަށް

ޣައްޒާގެ ޙާލަތުގެ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓެޑްރޮސްސަށް ކީރީތިކުރެވިއްޖެ

ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޚާން ޔޫނިސްގެ ހަސްފަތާލުތަކަށް ޙަމަލާ ދެނީ

އދގެ ހިޔާއަކަށް ބޮން އެޅުމަށް ފަހު ޔަހޫދީން ރެކެން ބަހަނާ ދައްކަނީ

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 1022 1023