އިންޑޮނީޝިޔާއާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން ބޮޑު އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް

މޭނީލާގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ 15 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިޓަލީވިލާތުގައި ރޭލަކުން ޖެހި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޖޮހެނެސްބަރގުގެ ޢިމާރާތެއްގެ ރޯވެ 74 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތަޖިކިސްތާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި 21 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތޫފާން އިޑާލިޔާ ފްލޮރިޑާއާއި ޖޯޖިޔާއަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފި

ޑްރޯން ހަމަލައެއްގައި ރަޝިޔާގެ މަތިންދާބޯޓުތަކަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

އިމްރާން ޚާންގެ ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ސޫރިޔާގައި އަސަދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް މުޒާހަރާ ފަށައިފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 943 944