ޔަހޫދީން ޚާން ޔޫނިސަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ

"މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙަ ނަގައިލީ އެމެރިކާއިން"

ޗިލީގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 112އަށް

ޣައްޒާއަށް ކާބޯތަކެތި ވައްދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޙަމަލާދެނީ

އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ކެންސަރުގެ އާލާސްކަންފުޅާ ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ

ސޫރިޔާގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ޙަމަލާދީ ހަ މީހުން މަރައިލައިފި

އެމެރިކާގެ ނޫހަކުން މުސްލިމުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ޔޫކްރެއިންގެ ބޭކަރީއަކަށް ބޮންއަޅައި 28 މީހުން މަރައިލައިފި

ޗިލީގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ 51 މީހުން މަރުވެއްޖެ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 1022 1023