ޗައިނާގެ ބިރަށް ޖަޕާނުގެ އަސްކަރިއްޔާ ޒަމާނީ ކުރަނީ

ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލި ފަހުން ކޮވިޑްގައި މަރުވީ 37 މީހުން: ޗައިނާ

ޔޫކްރެއިނެކޭ އެއްގޮތަށް އެހެން ޤައުމުތަކާމެދުވެސް އަޅާލަންޖެހޭ: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް

ކެލިފޯނިޔާއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ފަލަސްޠީނުގެ ދިދަ ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމަކީ އަޅުވެތިކަމުގެ އަމަލެއް: އެމްނެސްޓީ

ކާބުލްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި 20 މީހުން މަރާލައިފި

ސޮލެދާރާއި ބަޚްމުތްގައި ރަޝިޔާއިން ދަނީ އެތައް ބައެއްގެ ލޭއޮހޮރުވަމުން: ޔޫކްރެއިން

އެންމެފަހުން ޔުގާންޑާގައި އިބޯލާ ފެތުރުން ހުއްޓުވައިފި

ޗައިނާގެ ކޮވިޑުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ވިލާތަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ

1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 845 846