ހަވާއީގެ އަލިފާނުގައި ގެއްލިފައިވާ 1,000 އެއްހާ މީހުން ހޯދަނީ

ވާގްނަރ ގުރޫޕުގެ ޕްރިގޮޜިންގެ ޖެޓު ވެއްޓި އޭނާ މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގައި ކޭބަލް ކާރުގައި ތާށިވި ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ހަނދުގެ ދެކުނު ތަނޑިއަށް ޖައްސައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ވައިބާރުވެ މައްކާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ

ތަކްސިންގެ އެނބުރި އައުމާއެކު ސެއްތާ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް

އީރާނުން އުފައްދާފައިވާ އައު އަސްކަރީ ޑްރޯން ދައްކައިލައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި ކޭބަލް ކާރެއްގައި ތާށިވި ހަތަރު ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްފި

ގްރީސްގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ

1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 945 946