އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައިވާ ބާސެލޯނާއާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އަރާހަމަކޮށްފި

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި އެލް ސަލްވާޑޯގެ ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ 14 ކުޅުންތެރިއަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޓްރާންސްފަރ މާކެޓްގެ އެންމެ މަތީގައި ބޭލްގެ ޓްރާންސްފާ

އޮޒިލް އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވުމުން ތިއޯ ވޮލްކޮޓް ހިންހަމަޖެހުން ފާޅުކޮށްފި

ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 4ވަނަ ބުރުން ރޮޖަރ ފެޑަރަރ ކަޓައިފި

އަބިދާލްއަށް ކެންސަރަށް އެހީވުމަށް ޑެނީ އަލްވެޒް އެއްބަސްވިކަމަށް އަބިދާލް ބުނެފި

ދެހާސް ސާދައިގެ ވޯލްޑްކަޕްއަށް ފަހުވެސް ޖެރާޑްއަށް ގައުމީ ޓީމްއިން ޖާގަ

ޕްރިމިއަރ ލީގް ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް އާރސެނަލް ޖެހިލައިފި

ބޭލްގެ ފުރަތަމަ ލަޑާއެކު ވިލަރިއާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

1 2 ... 968 969 970 971 972 973 974 ... 977 978