ކޮންޓްރާއޯ ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓާރއިން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

އަޝްފާގްގެ ދެ ހެޓްރިކާއެކު، ސްރީލަންކާ ކޮޅަށް 10 ލަނޑު

ޗެތްރީގެ ލަނޑުން އިންޑިޔާ ބަނގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ގެރެތް ބޭލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެެއްޖެ

އައިލެންޑްގެ ކޯޗް ޓްރެޕަޓޯނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި

ރަހުމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗެއްގައި ބްރެޒިލް ޕޯޗުޖަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާއެކު ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ފެށުން މެޑްރިޑުން ރަނގަޅުކޮށް

ލީގްގެ އަށް ކުލަބްގެ ތެރެއިން އެފްއޭއެއްއިން ފައިސާއެއްކޮށްދީފައިވަނީ އެންމެ ތިން ކުލަބްއަށް

އާސެނަލް އަލުން ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

1 2 ... 677 678 679 680 681 682 683 ... 688 689