ބްރެޒިލްގައި އަންނަ އަހަރުގައި އޮންނަ ވަރލްޑް ކަޕަށް ނެދަރލެންޑްސް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ސައުތް އެމެރިކާ ސަރަޙައްދުން ވާލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ޓީމަށް އާރޖެންޓީނާ ވެއްޖެ

ޖާމަނީ ވޯލްޑްކަޕްއަށް ކޮލިފައިވުމާ ކައިރިއަށް ޖެހިލައިފި

ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ބެލަރޫސްގެ މައްޗަށް ޕްރާންސް ކުރިހޯދައިފި

ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް މުއިވެޔޮ ފްރެންޑްސް ދަތުރުކޮށްފި

ސެމީގައި ރާއްޖެ ބަލިވީ އަޝްފާގްއަށް ކާޑް ދެއްކި ހިސާބުން - ގައުމީ ކޯޗް އުރުބާނީ

ގައުމީ ޓީމްއަށް ޝުކުރުއަދާކުރަންޖެހޭ - އިޙުސާން

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް

އޮކްޓޯބަރުމަހާ ނޮވެމްބަރު މަހަކީ ވޮލީގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ މަސް - ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން