މިއީ ނޭޕާލްގެ ފަހަރުކަމަށް ނެޕާލް ކޯޗް ޖެކް ސްޓެފަނޮވްސްކީ ބުނެފި

އެންޑީ މަރީ ޔޫއެސް އޯޕެންގެ ފަހު ސޯޅަޔަށް ދަތުރުކޮށްފި

ޓޮޓްނަމް ބަލިކޮށް އާސެނަލްއިން ސްޕޯޓަރުންގެ ޕްރެޝަރު ކުޑަކޮށްފި

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާ ތިންވަނަ މެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ ލަނޑާއެކު އެތްލެޓިކޯ ބިލްބާއޯގެ މައްޗަށް ރިއަލް ކުރިހޯފައިފި

ވީއޭއެމް ޔޫތް ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބްގެ ފުރަތަމަ މޮޅު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އާރސެނަލްގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ކުޅެވޭނެކަމަށް އާރެސެނަލްގެ ކޯޗް ބުނެފި. .

ޔުއެފްއާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ޕްލޭ އޯފްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި ރޭ އޭސީ މިލާން ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޓިކެޓް ފީފާއިން ވިއްކަން ފަށައިފި.