ހިތަދޫ ދެ ގެއަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ފައިސާ ފެނިއްޖެ

މަޝްރޫއުތަކުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ތަހުޤީގު ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވެސެލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރަން ފިޝަރީޒުން ނިންމައިފި

ޗާންދަނީ މަގުގައި ޕާރކުކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ކާރެއް އެކްސިޑެންޓު ވެއްޖެ

"ރިޔާސީ ބަހުސް 2013" ރޭ ބާއްވައިފި

"ބިމުން ފެންނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް" އަމަލު ކުރަން ފަށަނީ

އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 101މީހަކު ޑްރަގްކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި