ހުޅުމާލެ ހިއްކުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސިވިލް އެވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުނެރެފި

"އެދުރު ހިޔާގެ" ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން

ރޭ ކޮންޓެއިނާއެއް ވެއްޓި ހިިނގި ހާދިސާގައި ނިޔާވި 2 މީހުން ވަޅުލައިފި

ިއެއާރޕޯރޓް ސަރވިސްޗާޖް ބޮޑުކުރުމުގެ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފ

މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލް ޤާޢިމުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ތިންސަތޭކައެއްހާ ޓީޗަރުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ އަލަށް ގުޅޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ގޯމީޑިޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ބާއްވާ 2ވަނަ ނައިޓްމާކެޓް ފަށައިފި