މާލޭ މަގުތަކުން ފެންހިންދުމުގެ 2 ވަނަ މަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ހާލުކޮޅާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކެއް

ފުއައްމުލަކުން ގެއްލުނު ޑޮކްޓަރ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ޔޫޕީއާރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ހާރިޖީ ވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ދެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނާއިގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މިއަހަރު އިތުރުވެފައި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއިން ލަންކާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުންގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް