މުދާ އެކްސްޕޯރޓް ކުރި މިންވަރު މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ދަށަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު މާލެއިން އަތުލައިގެންފި

ބަންދާ ދިމާކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ކުރު ކޯސްތަކެއް ހިންގަނީ

އައްޑޫގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވަގަށްނަގާފައިވާ ފޯނުތަކެއް ވިއްކަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވާ ފަރާތަކާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް - ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގައި 58،683 ބިދޭސީން އުޅެމުންދާ ކަމަށް މިއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައިފި

ސަގާފަތާއި، އާދަކާދައާއި ދިވެހިންގެ މާދަރީބަހަށް ލޯބިކުރާ ދަރިވަރުން އުފެއްދެވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާނެ

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި