ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ހިމަނަނީ

ވިލުފުށީގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ މަގުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައި

‏‎ ‎‏ކަނޑުގެ ‏‏ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

އޯޑިއޯން ބިމުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ފްލެޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާދެނީ

ތޫނުހަތިޔާރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު 4 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއްގެ ބޯޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލްތަކެއް ގެނެސްފި

އެކްސަސައިޒް "ޖައްރާފާ" ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން ފަށައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މެންދުރު ފުރާވަޑައިގެންފި