ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އަލުން ރަޖިސްޓަރކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރަން އެންގި އެންގުން ބާޠިލުކޮށް، ޕާކުތަކާ މައިޒާންތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދީފި

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: އިތުރު 2009 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 139 މީހުން، ރަނގަޅުވީ 133 މީހުން

ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރުދުވަހު ޓީބީ ޖެހިގެން 6 މީހުން ނިޔާވި: އައިޖީއެމްއެޗް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 128 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އަދިވެސް ނުރައްކާ ބޮޑީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި

އަގުދަށް ބޭސް ދޫކުރުމަށްފަހު އަގުބޮޑު ބޭހަށް ބިލްކުރާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި - އާސަންދަ

ވެކްސިން ކަވަރޭޖް ވަރުގަދަކޮށްގެން ރަމަޟާންމަހަށް ލުއިދެވިދާނެ - މައިމޫނާ

ދެވަނަ ޑޯޒް ދެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށްފަހު ވަކި މުއްދަތެއްގައި ރާއްޖެ ނާދެވޭނެ މީހުންނަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 278 279