އިތުރު 1300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ބޯހިމެނުން އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 17ގައި، އިޤްތިޞާދާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ

ހޯމަ ދުވަހު 2109 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި

އިތުރު 120 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވެއްޖެ

ނަރުހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތަކެއް

އިތުރު 2490 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ރެކޯޑެއް، މިއަދު 4000މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިއަދު 138މީހުން ޕޮޒިޓިވް، 171މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 328 329