ދުވާލަކު 1000 ޓެސްޓްކޮށް، އަތޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށަނީ

ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ ނިޔާވި ހާދިސާގެ ތަފްޞީލް ރިވިޔުއެއް ހަދަން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބަނގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 152 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަޢާފްކޮށްދީފި

ކޯވިޑް-19 : ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 104އަށް

ކޯވިޑް-19 : ސީމެކް ކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 68.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދުވެސް 230އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 195 196