އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރާ ބަޔަކާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތަޢުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރު ތ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ސައުދީ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުގެ މޭ އިންޓޭކު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި

ރ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރައްވަނީ

އައްޑޫގައި ވާ އެމްއެންޔޫގެ ބިން ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރަނީ

ކަލާފާނު ސުކޫލުގެ ކިޔެވުން މިއަދާއި މާދަމާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ބަސް އާލާކުރުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

1 2 ... 164 165 166 167 168 169 170 ... 172 173