ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާނުވެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އައްޑޫ ބްރާންޗް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޯ މީޑިއާއާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންވަނީ ބާޠިލް ވެފައި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ދާން އެދި ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި

ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި -ޓާޓާ

ޔޫ.އޭ.އީގެ ފަތުރުވެރިނަށް އެއްމެ މަޤްބޫލް މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އާމާނާ ތަކަފުލްއަށް ތިން މަސްތެރޭ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާންކުރައްވައިފި

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ، ހަރުދަނާ ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރަނީ

1 2 ... 790 791 792 793 794 795 796 ... 812 813