ބީ.އެމް.އެލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މިއަދު މެންދުރާއި ހަމައަށް މެދުކެނޑިދާނެ

ރޯދަ މަހު މަސް ދަޅުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ޗެއަރމަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާ އެވޯޑްތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި

ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރުގައި ސާފު ނުކުރާ ތެލުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އިންޑިޔާ ރުޕީސްގެ އަގު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗައް ދިއުމުން މުރާސިލުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިފި

ދިއްލޭ ބޯޑް ހަރުކުރަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މިނިސްޓަރަށް ލަފާއަރުވާފި

1 2 ... 791 792 793 794 795 796 797 ... 812 813