ކުޑަހުވަދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ބޮސްކާލިސްއިން ފަށައިފި

އައްޑޫގައި ފެނުގެ ވިއުގައިގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ

ބެޔަސް ނުބެޔަސް ސްކީމުން މި ހަފްތާތެރޭ 5 އުޅަނދަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ

އެކުވެނި ކޮށީގައި 15ބުރީގެ އިމާރާތެއްކުރުމަށް ދެވަނަފަހަރަށް އިއުލާންކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތީގައި ޖަހާ ހަލާލު ލޯގޯ ސިންގަޕޫރުން ބަލައިގަނޭ

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަހު ފަށަނީ

އެޕަލްއަށް ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައި 7.5 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފައިދާ

މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް މަތީ އަގެއް ހޯއްދެވުމަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑެއް

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ރޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި