ރާއިފް ޔޫސުފް

210 ލިޔުން

އޭދަފުށި ބަލިކޮށް މާޒިޔާ 1ވަނައަށް

ގްރީންއިން އީގަލްސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ސެމީ ފައިނަލަށް ސްކޯޕިއަންސް އާއި އެސްއޯއެސް ބޯއިޒް ދަތުރުކޮށްފި

ކާމިޔާބީ ހޯދައިދަން ޚަރަދުކުރަން ތައްޔާރު - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

އެފްއޭ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި

މިއަހަރުގެ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕާކިސްތާން އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް 1000 ވުރެ ގިނަ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ސްވިމިންގް ޓްރެކް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ - މަޚުލޫފް

ބޮޑީ ބިލްޑިންގގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

13 އަހަރުން އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފި

ޣާޒީ ސްކޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ އެންމެ ފަހު ސިކުންތާ ޖެހެންދެން މަސައްކަތްކުރުމުން - ކޯޗު

ޗެލްސީއަށް ބާންލީ ކައިރިން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ

އާސެނަލްއަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ

ޓީމްގެ ފުރަތަމަ 11އަށް އަރަން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ

މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ހަމަޖައްސައިފި

ކަސްޓަމްސް ދިރާގު އަދި އެޗްޑީސީ ދެވަނަ ބުރަށް

ވުމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެ

އާސެނަލްއާއި ޗެލްސީވެސް ޔޫރޮޕާ ލީގްގެ ސެމީއަށް

އެފްއޭއެމްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯލް ލިމިޑެޓް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11