އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2697 ލިޔުން

ޑެންގީ އާއި ރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުން ވެމްކޯއަށް: 50 މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

"ހިޔާ ޕާކު" ފަރުމާކުރުން ހިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް

ފެން ހިންދަން ވެލި އަޅަންޖެހޭ ވެލިދޫގެ މަގުތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭ ބޮޑުކޮށްދޭން ސަރުކާރުގައި އެދެނީ

ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އެސިޓީއަށް ގެންގޮސްފި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އާސަންދަ ސްކީމްގެ ޚިދުމަތަށް ގެނައި ބަދަލުތައް އުވާލައިފި

އިތުރު 2 ސްކޫލް އެޅުމަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ދީފި

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތައް ވިލިމާލެ ދެކުނު ފަރާތް ހުސްކުރަނީ

މުލީ އެއަރޕޯޓް ރަންވޭއަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކުރި 96 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ރަށު ފަތުރުވެރިކަން - ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބުނު ނަސީބެއް

މާލެ ކައިރިން ދަތުރުދާން ހަދާ ކުޑަގިރި ހިއްކާ ނިމިއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަޙައްދުގައި ކުދި ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭނަން - އެޗްޑީސީ

އިތުރު 30 ރަށެއްގައި ސޯލާ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

އިހްޔާ ފޯރަމްތައް މިއަހަރު އަތޮޅުތަކުންވެސް

ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސްކޮށްދިނުމަށްފަހު، ހިޔާގެ ކުލި ނަގަން ފަށައިފި

ހިޔާ ސަރަޙައްދުގެ ފުރަތަމަ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ޖީސީއެފްގެ ހިލޭ އެހީގައި މަޑުއްވަރީގައި ޤާއިމުކުރި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ރޯދަމަހު ވެމްކޯއިން ކުނި ނަގާނީ ރޭގަނޑު 8:00 އިން 12:00އަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 134 135