އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2477 ލިޔުން

އިތުރު 390 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިއަދު 149 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް: ޖުމްލަ 87،000އިން މައްޗަށް

ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 200އިން މައްޗަށް، އަތޮޅުތަކުން 153 މީހުން

އިތުރު 481މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިމަހު އެންމެގިނަ މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިއަދު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ޙަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފުރަތަމަ ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ޖެނުއަރީމަހު ފަށާނެ

ސީލައިފް ފްލެޓް ގަތް މީހުންނަށް "ވިނަރެސް"އިން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ށ.ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެއިން ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމް ސްކޫލެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި 3000 ބެލެނިވެރިންގެ ޕެޓިޝަނެއް!

އިންފުލުއެންޒާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިދާނެ، ސަމާލުވޭ!

އާރްޑީސީއަށް 2އަހަރު: މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

އުތީމުގެ އައު އިންޖީނުގެއަށް އަންނަ މަހު ޚިދުމަތް ބަދަލުކުރާނަން: ފެނަކަ

50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ޔެލޯ އެލަރޓް

3 ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

"ކޮރަލް ގަރޑެން"އާއެކު ހޯޑެއްދޫގައި ފަރުތައް އާލާކުރުމުގައި ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް

ހިޔާ ފްލެޓްގެ 172 ފެން ބިލަކުން މައްސަލަ ފާހަގަވި: ޝާހު

ބިދޭސީން މަދުކޮށް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހަމައެކަނި ދިވެހިން ނަގަން ނިންމައިފި

މިމަހު އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 11000ކޭސް، އިންފްލުއެންޒާއަށް 190މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އިތުރު 700އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 123 124