އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3300 ލިޔުން

"ސީ-ޓު-އެއަރ" ކާގޯ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުދާ ފޮނުވައިފި

7500އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ފަށައިފި

އެސްއީޒެޑްގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއަކަށް 150 މެގަވޮޓްގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ނިޒާމެއް

އީސީއިން އެދެނީ ވިހާވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލާ، ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް

ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާނެ: ރައީސް

އެމްޑީޕީން މެނިފެސްޓޯއަށްވީ އިހުމާލު، ވޯޓު ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

ގުރައިދޫ އަދި ކޮމަންޑޫ އެއަރޕޯޓްގެ ސަރވޭއާއި ޑިޒައިން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ވޯޓު ކަރުދާހާ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ލައިސަންސް ޚިދުމަތުގެ ފީ ސީދާ ކައުންސިލަށް، ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އައުކުރުން 5 އަހަރަށް

އިންތިޚާބީ ޙައްގަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ ކަންކަންކުރާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅަން އެޗްއާރްސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓްގައި އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު މުޅިން އައު ޓަރމިނަލެއް އަޅަނީ

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ މަހެއްހާ ދުވަހުން މުޅިން ނިމޭނެ: މުބީން

މަނަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ އަދި އަލިފުށީ މަގުހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޮނުވައިފި

ވީއައިއޭ މާސްޓަރ ޕްލޭން؛ މުޅި ރާއްޖެ ބަދަލުކޮށްލާނެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް

ކުނިކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުންޖެހި އެކްސްޑިންޓެއް ހިނގައިފި

ސީޕްލޭން ޚިދުމަތް ފަށާ ދެވަަނަ ރަށަކަށް ތޮއްޑޫ، ސަރވޭ ފަށައިފި

މުޅި ރާއްޖެ ޢީދަށް ދިއްލާލުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް، ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަންޒަރު މިހާރު ފެނޭ

ފުރަތަމަ މަހު އެކަނިވެސް އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ 60އަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތުކޮށް ޢީދަށް ހުޅުވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 164 165