އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1725 ލިޔުން

ކޯވިޑް19 : ހުއްދަތައް ހަމަނުކޮށް ދަތުރު ހަމަނުޖެއްސުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އަތޮޅުތަކުގައި ކުރި ނާރުގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ކޯވިޑް-19 : ހޯނޑެއްދުއިން 25 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި މަރުވެފައިއޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

އޮފީސްތަކާއި ޢާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރަން ފަށަނީ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ، ކަނޑުމަހުގެ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ މަންފާ ޤައުމުތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ލިބެންޖެހޭ - ދިވެހިރާއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ކޯލް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޔޫއެންޑީޕީން ހަދިޔާކޮށްފި

ފޯކައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރާ "ވޯލްޑް ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ޑޭ"

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވަނީ އޮޅޭގޮތަށް - އެންޑީއެމްއޭ

ކޯވިޑް19: އެންޑީއެމްއޭގެ ޚަރަދުތަކާއިގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފި

މިހާރު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ދަތުރުވެރިންނަށް ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހެދޭނެ

ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރި ޤައުމެއްކަން މިންކުރާ "ސްޓޭމްޕް" ރާއްޖެއަށް

އުތުރުގެ ކަނޑޫފާތައް ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ، މިފަހަރު ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއާއި ގުޅިގެން މަނަދޫއިން 63 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އޮކްޓޯބަރ 15އަށް ތައްޔާރުވުމުގައި މާފުށި އަވަދިނެތި

މިދިޔަމަހު 2705 މީހުން ރަށްރަށަށް ކަރަންޓީނަށް، 121 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ހޯނޑެއްދޫގެ %6 ގެއިން ޕޮޒިޓިވްކޭސް ފެނިފައިވޭ، %19 ގޭގައި ކޮންޓެކްޓުން

"މަދަހަ ރަންއަޑު"ގެ އެއްވަނަ އާމިނަތު ރާޔާ އަޝްރަފު ހޯދައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 86 87