އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1876 ލިޔުން

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ މިސްރާބު ރަށު ފަތުރުވެރިކަމަށް

ފެނާއި ނަރުދަމާ، އަންނަ އަހަރު ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަމަލީ މަސައްްކަތް ފެށޭނެ

އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންޑޯ ޕެސިފިކް އާމީ މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނާރގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

މޫސުން ގޯސްވާނެތީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

ކޮންޖެޝަން ޗާޖުން 37މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދޭނެ - ބަޖެޓު

ކުޑަކުދިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖެއަށް

އިސްލާމް ދީނުގެ ހިޔަލުގައި ދިވެހިރާއްޖެ 894އަހަރު

މެދުނުކެނޑި ބޯކޮށް ވާރެވެހި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މޫސުން: ބ.އަތޮޅުން ދެކުނަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ނަގަން އިޢުލާންކޮށްފި

ޕްރީސްކޫލާއި ޤުރުއާން ކްލާސް ހިމެނޭހެން 48 ތަނަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީ ދީފި

އެޗްޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި 60 ޖާގައަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އުތުރުގައި އޮތް ޒޯނުން ޕާކިންގ ސްލޮޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް އަންނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފެށުމަށްދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ނަހުލާ

4 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 1.3ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިއަހަރު ޢާއްމު ރޯގާތައް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި ޢަދަދު މަދު - އެޗްޕީއޭ

ބުރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް - މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މިއަދުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 93 94