ވޮޝިންޓަންގައި ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރުމުގެ ޙުއްދަ ޓްރަންޕު ދެއްވައިފި

ފަލަސްޠީނަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް އިސްރާއީލުން އެހީތެރިނުވޭ

ކޯވިޑް ފެތުރުނުގޮތް ބަލަންދާ ޓީމަށް ޗައިނާއިން ހުއްދަދީފި

ދަތުރުކުރަން އޮތީ އެހެން ފްލައިޓަކުން، ބޯޓު ބަދަލުވީ ކުރީ ރޭ

ސްޕެއިނަށް ސްނޯގެ ތޫފާނެއް، ފިނިހޫނުމިން މައިނަސް ދިހަ ޑިގްރީގައި

ކޯވިޑް ޖެހި ރަނގަޅުވުމުންވެސް ގިނަ އުދަނގޫތައް ކުރިމަތިވޭ - ދިރާސާ

ނަތަންޔާހޫއާއި ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް މުޒާހަރާކުރަނީ

ކޮންގްރެސް އިމާރާތައް ވަދެ ޕެލޯސީގެ ޕޯޑިއަމް ނެގި މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ގެއްލުނު ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދުން މީހުންގެ ގުނަވަންތައް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 511 512