ކިރިގިސްތާނުގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

ޓްރަމްޕްގެ ހަގު ދަރިކަލުންނަށްވެސް ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު: މެލާނިޔާ

އަމިއްލަ އަންހެނުން ފާހާނާއެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަތާ ދޮޅު އަހަރު

ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް، ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

ޔަމަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބި އެމެރިކާގެ ދެ ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލައިފި

ޢަދަދު އިތުރުވާ ވަރަކަށް މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވާނެ

ކޯވިޑް-19ގެ ތެރޭގައި ގީންޖާ ހެއްދީ 1،000 ކިލޯގެ ބަރަބޮލެއް

އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ މަޖިލީހުން ސައުދީ ބޭރުވެ ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާ އައު ދައުރަކަށް

ލުބުނާނުގެ ގޮވުންތައް، ގަސްތުގައި ދީފައިވާ ޙަމަލާއެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވޭ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 466 467