އަލްމުދިޝް އަބުޅޯ ބަށިޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް ހިތްވަރާއި ހަބޭސް

އާ ކުޅުންތެރިންތަކަކާއެކު ޤައުމީ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް އައްޑޫގައި

މިފެނުނީ 6 ފޫޓް 2 އިންޗީގެ ކީޕަރެއް ހުރުމުގެ ތަފާތު - ސުޒެއިން

އެންމެ ޕްރެޝަރު މެޗަށްފަހު ސުޒޭންއާއެކު މާޒިޔާ ފައިނަލަށް

ތިނަދޫގައި، ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50000 ރުފިޔާ ލިބޭ ބަށި މުބާރާތެއް

އަންހެނުންގެ އެންމެ ބޮޑު ވޮލީމުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި

ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފައިނަލުން އާ ޓީމެއް ފެންނާނެ - ނިޒާމް

ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ނިއުރޭޑިއެންޓަށް

ކެލާ ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި